1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Hollolan Perussuomalaiset ry
Verkkosivut: www.hollolanps.fi
Rekisterinumero: 99.223

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Henkilö: Aki Markkola
Puhelinnumero: +35840 725 2124
Sähköpostiosoite: aki.markkola@hollola.fi

3. Rekisterin nimi
Jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten.

5. Henkilörekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi kerätään seuraavat tiedot: Sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika, ammatti. Rekisteriä ylläpidetään säännöllisesti, ja tarpeettomat henkilöt ja näihin liittyvät tiedot poistetaan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain jäsenrekisteriä ylläpitävällä henkilöllä.

10. Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tiedot. Ilmoita pyyntö rekisterin yhteyshenkilölle sähköpostilla.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Ilmoita virheellisen tiedon korjaus rekisterin yhteyshenkilölle sähköpostilla.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsitte-lemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suora-markkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia jasukututkimusta varten. Ilmoita kielto rekisterin yhteyshenkilölle sähköpostilla.

13. Evästeiden käyttö
Käytämme evästeitä (cookies) verkkosivuillamme. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään verkkosivujen käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi. Evästeiden avulla kerätään tietoja kävijöiden liikkumisesta sivuilla. Evästeiden avulla saatu tieto on luonteeltaan anonyymiä. Yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön puitteissa, evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla saatua tietoa voidaan yhdistää käyttäjältä muussa yhteydessä saatuun tietoon. Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö kokonaan tai osittain muuttamalla käyttämänsä selaimen asetukset. Jo tallentuneet evästeet voi käyttäjä halutessaan poistaa.

Hollolan Perussuomalaiset ry 05.04.2018